Verlengde Schooldag

De Verlengde Schooldag (VSD) cursussen zijn een voorbeeld van een reeks workshops voor het Primair Onderwijs. De cursus van 10 lessen wordt afgesloten met een presentatie voor de school en de ouders/verzorgers in de vorm van een optreden of een tentoonstelling aan het eind van de laatste les.

Of kinderen op school goed presteren hangt niet uitsluitend af van (de kwaliteit van) het geboden onderwijs. Mede bepalend voor schoolprestaties is of kinderen lekker in hun vel zitten, genoeg zelfvertrouwen hebben om met nieuwe vraagstukken aan de slag te gaan, of ze kunnen samenwerken èn zelfstandig een opdracht kunnen uitvoeren. De eerste doelstelling van de Verlengde Schooldag is een bijdrage leveren aan het versterken van deze competenties. De tweede doelstelling van de Verlengde Schooldag is een bijdrage te leveren aan ‘de bevordering van culturele en maatschappelijke participatie’ door interesse te wekken voor verschillende kunstdisciplines en het vak van kunstenaar.

Bestellen Verlengde Schooldag Cursussen

Wilt u een of meerdere Verlengde Schooldag-cursussen bestellen? Neem dan contact op via info@koorenhuis.nl of bel 070 70 71 772.

Hoewel er gewoontegetrouw in drie periodes VSD-cursussen worden gepland, kan elke cursus op ieder gewenst moment starten.

VSD scholen zijn:
- De Leeuwerikhoeve
- Anne Frankschool
- Basisschool De Parkiet

Beest in beeld-beeldend

Inhoud: We kijken goed naar de dieren die we mooi of interessant vinden en naar de wereld waarin zij leven. Daarna gaan we aan de slag en maken onze zelfgekozen dieren en hun omgeving. Er wordt ruimtelijk gewerkt met verschillende materialen en gereedschappen. Voor de eindpresentatie kan ervoor gekozen worden om de individuele beelden tot één groot beeld voor op school samen te voegen.
Voor: groep 3 en 4 of groep 5 en 6, maximaal 12 deelnemers
Kosten: € 950,- (inclusief certificaten, exclusief materiaal)
Lesduur: 75 minuten
Nodig: handvaardigheid- of ander lokaal met kast voor de beelden en wasbak.

Jij en de grote stad - beeldend

Inhoud: We bekijken de stad waarin wij leven. Van verschillende materialen maken de leerlingen op eigen wijze een deel van hun stad. Er is aandacht voor het gebruik van gereedschappen en aan het eind van de cursus worden de maquettes tentoongesteld, zodat bv ouders kunnen komen kijken.
Voor: groep 5 en 6, groep 7 en 8, maximaal 12 deelnemers
Lesduur:  75 minuten per les
Kosten: € 950,- (inclusief certificaten exclusief materialen)
Nodig: handvaardigheid- of ander lokaal met kast voor de maquettes en wasbak

Kijk om je heen en zie - beeldend

Inhoud: We bekijken de omgeving rond de school vanaf het schoolplein. Van verschillende materialen maken de leerlingen een panorama a la Panorama Mesdag, waarin hun eigen omgeving tot leven komt. Het resultaat kan een combinatie zijn van tekenen, schilderen en collage met ruimtelijke elementen. Door eerst samen een plan te maken en samen te werken zullen alle individuele werkstukken een mooi geheel vormen. Ook besteden we aandacht aan het gebruik van gereedschappen.
Voor: groep 3 en 4 of groep 5 en 6, maximaal 12 deelnemers
Lesduur: 75 minuten per les
Kosten: € 950,- (inclusief certificaten, exclusief materialen)
Nodig: Handvaardigheid- of ander lokaal met kast voor de panorama's en wasbak

Camera klaar, spelers klaar, action!- media/theater/taal

Inhoud: Samen maken we een verhaal, beelden scenes uit en maken er foto's van. De kinderen leren de basistechnieken van fotografie met een digitale camera, zoals het kiezen van een standpunt, kader, compositie en belichting. Ook komt het fotograferen van portretten en actiemomenten aan bod. Met tekstballonnen maken we de fotostrip compleet en klaar om te printen.
Voor: groep 5/6 of 7/8, maximaal 12 deelnemers
Lesduur: 75 minuten per les
Kosten: € 1.150,- (inclusief certificaten en gebruik camera’s, exclusief materialen)
Nodig: speellokaal of ander ruim lokaal, kast die afgesloten kan worden

 

The stage is yours - theater

Inhoud: De leerlingen spelen verhalen en situaties die worden voorgesteld en bedacht. Op een afwisselende manier zijn de kinderen bezig met taal en begripsvorming. Woorden worden gekoppeld aan een handeling of een situatie. De kinderen maken kennis met theater en de technieken die daarbij horen. Er wordt aandacht besteed aan het gebruik van de stem en mimiek, het leren beheersen van gebaren en het vergroten en verkleinen er van. In groepjes of tweetallen worden teksten, gebaren en mimiek geoefend.
Voor: groep 3/ 4 of groep 5/ 6,  maximaal: 12 deelnemers
Lesduur: 60 minuten per les
Kosten: € 900,- (inclusief certificaten)
Nodig: speellokaal of ander ruim lokaal

Jij een soapie? - theater, taal

Inhoud: De leerlingen bedenken en maken een eigen soap. Ze ontwikkelen meerdere scenes die samen een verhaal vertellen. Op een afwisselende manier zijn de kinderen bezig met taal en begripsvorming.
Woorden worden gekoppeld aan een handeling of een situatie. De kinderen maken kennis met theater en de technieken die daarbij horen. Er wordt aandacht besteed aan het gebruik van de stem en mimiek, het leren beheersen van gebaren en het vergroten/verkleinen ervan. In groepjes of tweetallen worden teksten, gebaren en mimiek geoefend. 
Voor: groep 7/8, maximaal 12 deelnemers
Lesduur: 60 minuten per les
Kosten: € 900,- (inclusief certificaten)
Nodig: speellokaal of ander ruim lokaal

You can dance: breakdance/hiphop - dans

Inhoud: Een dansvorm die door jongeren op straat uitgevonden is. Basispassen en verschillende acrobatische elementen, waaronder de 6-step, worden tijdens de les geoefend. De leerlingen leren de dans door naar elkaar te kijken, na te doen en zelf te proberen. In overleg is het mogelijk een hiphopcursus te geven. De dansstijlen Beatboxing en Popping & Locking kunnen dan aan bod komen.
Voor: groep 7 en 8, maximaal 12 deelnemers
Lesduur: 60 minuten per les
Kosten: € 900,- (inclusief certificaten)
Nodig: speellokaal of ander ruim lokaal met muziekinstallatie

You can dance: streetdance - dans

Inhoud: Met z’n allen bewegen op muziek is heerlijk. In deze cursus wordt ook gedanst op muziek die minder bekend is voor de leerlingen, maar toch lekker swingt. De kinderen worden gestimuleerd nieuwe bewegingen te verzinnen en aan de dans toe te voegen. Er wordt vooral met de hele groep gedanst.
Voor: groep 5/6 of groep 7/8, maximaal 12 deelnemers
Lesduur: 60 minuten per les
Kosten: € 900,- (inclusief certificaten)
Nodig: speellokaal of ander ruim lokaal met muziekinstallatie

You can dance: dansmix - dans

Inhoud: Op een speelse manier maken de leerlingen kennis met verschillende moderne dans, jazzdans, streetdance en dansimprovisaties. Verras de leerlingen met de verschillen van deze dansstijlen!
Voor: groep 3/ 4, groep 5/6, maximaal 12 deelnemers
Lesduur: 60 minuten per les
Kosten: € 900,- (inclusief certificaten)
Nodig: speellokaal of ruim ander lokaal met muziekinstallatie

The Voice of... - muziek

Inhoud: Elke les begint met een warming up: het inzingen. We letten op de ademhaling en houding en technische kanten van goed stemgebruik zoals gehoortraining, stemvorming en articulatie. Bewegen gaat bij liedjes vaak vanzelf, maar om allemaal dezelfde bewegingen te maken moet er geoefend worden. De leerlingen verzinnen passende bewegingen op de muziek. Het poprepertoire is onuitputtelijk.
Voor: groep 5/ 6 of groep 7/8, maximaal 15 deelnemers
Lesuur: 60 minuten per les
Kosten: € 950,- (inclusief certificaten en gebruik keyboard)
Nodig: speellokaal of ander ruim lokaal met muziekinstallatie

Spelen met muziek - muziek

Inhoud: Bij het muziek maken met jonge leerlingen staan spel en plezier voorop. De leerlingen maken letterlijk spelenderwijs kennis met allerlei aspecten van muziek zoals toonhoogte, klankkleur, instrumenten, zang, maat en ritme. Ook leren ze hoe ze op een spontane manier kunnen bewegen op muziek.
Voor: groep 3 en 4, maximaal 10 deelnemers
Lesduur: 60 minuten per les
Kosten: € 1.100,- (inclusief certificaten en gebruik muziekinstrumenten)
Nodig: speellokaal of ander ruim lokaal met muziekinstallatie

Djembé - muziek

Inhoud: In deze cursus leren de leerlingen op dezelfde manier muziek maken als de kinderen in Afrika. Eerst goed luisteren, dan het ritme naklappen en vervolgens alles naspelen op Afrikaanse djembés. Zo ontstaat een ritmisch muziekstuk waaraan ieder kind met handen, voeten of instrumenten mee kan doen. Bij de muziek kunnen Afrikaanse liedjes gezongen worden.
Voor: groep 7 en 8, maximaal 12 deelnemers
Lesduur: 60 minuten per les
Kosten: € 1.100,- (inclusief certificaten en gebruik djembés)
Nodig: speellokaal of ander ruim lokaal

Rappen kun jij ook - muziek, taal

Inhoud: Door te spelen met klank, ritme en taal ontstaan teksten. De leerlingen beleven taal op een bijzondere manier. Er is aandacht voor de functie van rijm en associërend op rijmklanken maken de leerlingen een eigen popverhaal of popgedicht. Onder deze tekst wordt een bepaalde 'beat' geplaatst, zodat de rap met muziek gepresenteerd kan worden. De kinderen werken hoofdzakelijk in groepjes.
Voor: groep 7 en 8, maximaal 12 deelnemers
Lesuur: 60 minuten per les
Kosten: € 900,- (inclusief certificaten)
Nodig: lokaal met kast en muziekinstallatie, schrijfmateriaal

Mijn eigen boek - taal, beeldend

Inhoud: Naar aanleiding van een thema, korte verhalen, gedichten, plaatjes of voorwerpen worden leerlingen op schrijfideeën gebracht. Ze leren zelf een gedicht of verhaal schrijven en een bijpassende illustratie te maken. De geïllustreerde teksten worden gebundeld tot een boekje.
Voor: groep 6, 7 en 8, maximaal 12 deelnemers
Lesduur: 60 minuten per les
Kosten: € 900,- (inclusief certificaten, exclusief materialen)
Nodig: lokaal met schrijfmateriaal

Animatie - beeldend

Inhoud: een verhaal dat we samen maken brengen we in beeld in collage, kleifiguurtjes en ander materiaal. Door fotograferen en editen komt het verhaal tot leven in een stop-motionfilm.
Voor: groep 7 en 8, maximaal 12 deelnemers
Lesduur: 75 minuten per les
Kosten: € 1.150,- (inclusief certificaten en gebruik ipads, exclusief materialen)
Nodig: ruim lokaal met usb-aansluiting en beeldscherm, kast voor knutselmaterialen

Kunstmix-multidisciplinair

Inhoud: een beetje van dit en een beejte van dat. We combineren 2 of 3 kunstdisciplines op maat.an bod.
Voor: groep 6, 7 en 8 (maximaal 12 deelnemers)
Lesduur: 60 minuten.
Koste en nodig: afhankelijk van combinatie kunstdisciplines (inclusief certificaten, exclusief materialen)

Poppentheater - theater, taal en beeldend

Inhoud: de leerlingen maken niet alleen het verhaal, maar ook de poppen zelf. En presenteren deze aan elkaar. De lessen zijn er onder meer op gericht het taalgebruik van de kinderen te stimuleren. Op een afwisselde manier zijn de kinderen bezig met taal en begripsvorming. Woorden worden gekoppeld aan een handeling of situatie. Er wordt aandacht besteed aan het gebruik van de stem en in groepjes of tweetallen worden teksten en het spelen met de poppen geoefend.
Voor: groep 5/ 6 of groep 7/ 8, maximaal 12 deelnemers
Lesduur: 60 minuten per les
Kosten: € 950,- (inclusief certificaten, exclusief materialen)
Nodig: handvaardigheid- of ander lokaal met kast voor de poppen en wasbak

You can dance! Musical - dans

Inhoud: de leerlingen leren dansen op bekende musicalliedjes. Aan uitstraling werken, samenwerken en groot durven bewegen zijn belangrijke onderdelen van de les.
Voor: groep 5/6 of 7/8, max 12 deelnemers
Lesduur: 60 minuten
Nodig: speellokaal of ander ruim lokaal met muziekinstallatie
Kosten: € 900,- (inclusief certificaten)

Circus! - theater

Inhoud: We leren over clowns, acrobatiek, jongleren en de technieken die bij hun acts horen. De lessen zijn gericht op verbetering van de motoriek, samenwerking met medeleerlingen en vertrouwen in en op elkaar.
Voor: groep 7/8, maximaal 12 deelnemers
Lesduur: 60 minuten
Kosten: € 900,- (inclusief certificaten)
Nodig: ruim speellokaal of gymzaal, gymmatten

Van de directeur

"De missie van het Koorenhuis is kunstonderwijs van hoge kwaliteit mogelijk te maken op alle scholen van Den Haag. Dit doen we door het aanbieden van leerlijnen op maat van de school en het leveren van professionele kunstvakdocenten in alle disciplines.”
Gert Jan Bots, directeur Koorenhuis

profileer uw school met kunstonderwijs

“Ik heb elke week muziekles van een juf van het Koorenhuis. De laatste keren hadden we het over orkesten en vorige week zijn we naar een repetitie van het Residentie Orkest geweest.”
"Wij hebben elke week theaterlessen. De ene week van een meester van het Koorenhuis en de andere week van onze eigen juf. Ik kijk er elke week weer naar uit!"
Contact opnemen? ×

Heb je vragen?

U kunt ons bellen via: 070 - 707 17 22 of mail naar: info@koorenhuis.nl

Heb je vragen over het huren van een ruimte? Neem contact op met Prins27, 070 70 71 783 of 070 70 71 633

Voor het scannen van je ooievaarspas kun je langskomen: dinsdag-vrijdag 10-13 uur en van 15-16 uur in kamer 2.26, Prinsegracht 27

Onze locatie

Koorenhuis Centrum
Prinsegracht 27
2512 EW  Den Haag
Route auto

Openingstijden

Ma - Do 9:00 - 22:30 uur
Vrij 9:00 - 20:00 uur
Zat 9:00 - 16:00 uur
Zo Gesloten

Klik hier voor een overzicht van de openingstijden in schoolvakanties.

   
   
   
   

Postadres

Postadres
Postbus 857
2501 CW  Den Haag